R-Wipe & Clean 20.0.2362

R-Wipe & Clean 20.0.2362

R-tools technology Inc. – 23,7MB – Shareware – Windows
image/svg+xml 2022 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
R-Wipe & sạch là một giải pháp hoàn chỉnh để xóa các tập tin vô dụng và giữ riêng tư máy tính của bạn. Irretrievably xóa hồ sơ cá nhân của bạn trên và off-line hoạt động, chẳng hạn như các tập tin Internet tạm thời, lịch sử, cookies, biểu mẫu AutoComplete và mật khẩu, tập tin trao đổi, danh sách các tài liệu mở gần đây, Explorer MRUs, các tập tin tạm thời, vv, dấu vết từ nhiều hơn hơn 200 ứng dụng của bên thứ ba và miễn phí dung lượng đĩa của bạn. Các tiện ích lau các tập tin và không gian đĩa sử dụng bằng các thuật toán xóa nhanh hoặc an toàn. Tất cả các tệp và cặp có thể được kết hợp trong xóa danh sách để xóa chúng trong một quy trình duy nhất. Tất cả các nhiệm vụ lau chùi và làm sạch riêng biệt có thể được kết hợp trong một hoặc nhiều thủ tục tẩy xoá đưa ra ngay lập tức hoặc tại thời lần hoặc sự kiện xác định trước như một nhiệm vụ nền. R-Wipe & sạch bao gồm Popup Blocker và hỗ trợ Internet Explorer, NETSCAPE, AOL, MSN, Opera, Mozilla, Mozilla Firefox, và BT trình duyệt Yahoo cũng như các thanh công cụ của Google và MSN.
Một miễn phí đầy đủ chức năng 15-ngày dùng thử phiên bản.

Tổng quan

R-Wipe & Clean là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi R-tools technology Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của R-Wipe & Clean là 20.0.2362, phát hành vào ngày 05/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 20.0.2344, được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

R-Wipe & Clean đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 23,7MB.

Người sử dụng của R-Wipe & Clean đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho R-Wipe & Clean!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có R-Wipe & Clean cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
R-tools technology Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản